Kontaktné informácie

Stránku chudni.eu prevádzkuje spoločnosť AHD Group s.r.o. zo sídlom Černík 4, 941 05 Černík, Slovenská republika.

E-mail: info@chudni.eu