Zdravá strava, Cvičenie

Metabolizmus

Metabolizmus Metabolizmus sa týka všetkých chemických procesov prebiehajúcich nepretržite v vašom tele, ktoré umožňujú život a normálne fungovanie (udržanie normálneho fungovania v tele sa nazýva homeostáza). Medzi tieto procesy patria procesy, ktoré rozkladajú živiny z našej potravy, a procesy, ktoré budujú a opravujú naše telo. Budovanie a oprava tela si vyžaduje...